top of page

זריקה אחרונה במשחק

איך שחקן קולע זריקה לשלוש נקודות בשנייה האחרונה מבלי להסתכל על הסל?

שאלה שהבן שלי שאל אותי בתסכול רב לאחר הפסד מרגיז של הקבוצה שאותה הוא אוהד.

בהתחלה הסברתי לו שזה לא קשור לשחקן אלא למזל של אוהדי הפועל אבל כפסיכולוג ספורט אני אנסה לתת הסבר מדויק יותר.

קליעה לסל מורכבת מפעולה של קשר עין וביצוע פעולה מוטורית, מחקרים בחנו את ההשפעות השונות הקיימות על ביצוע זריקה לסל (קליעה) וכמובן זריקה לשלוש נקודות.

המשתנים שנבחנו היו רבים בהם: דופק, עייפות, זמן המשחק, חשיבות המשחק והלחץ שהופעל על השחקן הזורק.

המשתנים של דופק וחימום לפני זריקה הראו כי כל עוד השחקן לא עבר את הדופק המקסימלי כמעט ואין משמעות לחימום ולעייפות על אחוזי הקליעה.

מושג נוסף שקשור לאחוזי הקליעה הוא ״יד חמה״ המחקר המפורסם של עמוס טרבסקי הוכיח שנושא ״היד החמה״ הוא בעיקר אצל האוהדים, המאמנים והשחקנים אך אינו מתבטא בדף הסטטיסטיקה. כלומר שחקן של חמישים אחוז עונתי יקלע בחמישים אחוז עונתי אבל אין שום הבטחה כי אם החטיא את הזריקה הראשונה יקלע את הזריקה השנייה , אמונה ביכולת ובמסוגלות שלי לקלוע הינה גורם משמעותי להצלחה.

בנוסף אצל ספורטאים מקצוענים, שהינם מומחים בענף הספורט שלהם, התהליכים המוטוריים הגופניים אותם הם מבצעים הופכים להיות אוטומטיים ואין צורך להפנות אליהם כמעט תשומת לב. לדוגמא: שחקן כדורסל אינו נדרש להפנות קשב לידיים שלו בזמן שמכדרר את הכדור אלא מפנה את תשומת ליבו אל השדה הראייתי שלו בו נמצאים חבריו לקבוצה ויריביו במטרה לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר. אפשר לומר שהגוף של ספורטאי מקצועני הטמיע את התנועות המוטוריות ויודע להפיק אותם בלי מודעות. דבר זה משאיר לו משאבי אנרגיה רבים אותם יכול להפנות את לצרכים האחרים שנדרשים ממנו כגון: קבלת החלטות נכונה, סריקת שדה המשחק, הוראות מהמאמן וכו'.

ישנם אף מחקרים שמראים כי ספורטאי המתרכז בחלק הגופני של הפעולה כלומר, מקדיש תשומת לב לגוף שלו – פוגע בביצוע הנקי של הפעולה, דבר שמוריד את איכותה, ולכן שחקן אשר מבצע פעולה של זריקה בשניות האחרונות עושה את הפעולה שהוא רגיל לעשות מבלי לחשוב יותר מידי וזורק בצורה אוטומטית. כשהפעולה הזו מתחברת לאמונה העצמית של השחקן ולאחוזי הביצוע הגבוהים שלו, יחד עם אסטרטגיה הגנתית שהוכחה כשגויה במחקרים רבים,(עדיפה עבירה מכוונת על פני הגנה צמודה בשניות הסיום).הובילה לתוצאה הידועה ולהפסד במשחק.

כיועץ בפסיכולוגיה של הספורט אני עובד המון עם השחקנים על ביצוע אוטומטי, הפניית קשב ואמונה במסוגלות העצמית על לשפר את הביצוע ולעמוד בלחץ כאשר השחקן על המגרש.


Comentarios


bottom of page